Půdní druh

Trojúhelníkový diagram popisuje složení půdy tzv. texturu, tj. její zrnitostní složení v poměru jednotlivých frakcí. Jednotlivé frakce představují - písek, prach a jíl.

Jejich poměr potom dělí půdu na tzv. lehkou (L), lehkou střední (LS), střední (S), těžkou (T) a velmi těžkou (VT).

Naše společnost hospodaří na půdách označených na přiloženém trojúhelníkovém diagramu modrým zarámováním.