Tvorba

V dílně sochaře Petra Veselého v Hořicích

 

 

„Co by byla Evropa bez Krista. -- Mahatmá Gándhí“

Kdo z nás bude žít 2000 let?

 

„Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je: Milosrdenství chci, a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. -- Matouš 9, 13“
 

 

Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie. -- Tomáš Garrigue Masaryk