Hlavní i ostatní plodiny

GRAFY

DLOUHODOBÝCH  VÝSLEDKŮ

  PĚSTOVANÝCH   PLODIN

  •