Na jakých půdách hospodaříme?

Na půdách, co do druhu i typu půdy, zdá se pestrých. Na jednom půdním bloku o výměře 47 ha můžeme napočítat i sedm půdních typů a tři půdní druhy, od písčitého jílu (VT) až po hlinitopísčitou půdu (L), ale to je spíše vyjímkasmiley. Nicméně zastoupení půd je poměrně různorodé a těžko se hledá homogenní pozemekcrying.

Poměrně heterogenní jsou půdy i z hlediska vláhových poměrů.

Trochu bližší popis viz. následující.