Pro radost

Boží muka

Žijeme v době, kdy je čím dál častěji zmiňováno cosi, snad, že jsme křesťané. Ano přesně tak, je to v souvislosti se silnou kartou dnešní doby, a tou je migrace. Politici vykřikují: "Ani jeden migrant, máme své křesťanské hodnoty, a ty - je potřeba chránit. Evropo, slyš!"

 

ba jsou tak hluší, že by rádi  slyšeli,                                                                                    hlas pána Krista na gramofonové desce … .                                                                 Vladimír Holan    Noc s Hamletem

Kéž bychom nebyli tak hluší! Co říkáte?

Dejme tomu, že naše společnost (PERSEUS, a.s.), asi pro radost, dala zbudovat boží muka. Najdete je, když budete přijíždět do Běchar od Cholenic (Kopidlna), po levé straně silnice. V pěkném přírodním chrámu převažuje dub.

 

 

Zhotovil sochař Petr Veselý z Hořic

 

Křesťanství v sobě nese poselství. Poselství je srdcem každé tradice. Tradice ovlivňuje kvalitu vztahu člověka k sobě, ke svému okolí, k bližnímu, kultuře, vodě, půdě atd., díky ní  jinak poznáváme.

Známe a chráníme svou tradici, její tvůrčí usměvavou tvář a štědré srdce a starostlivou tvář matky?

Na zadní straně božích muk jsou vytesána slova. Slova vytesaná do kamene.