1993-1997

V tomto období společnost postupně rozšiřovala obhospodařovanou plochu o hektary, které opouštěli někteří z nových hospodářů, až dosáhla obhospodařovaná výměra 1346 ha.