2000-2003

Noví hospodáři, nástupci po ZOD Statku Jičín, se činí:

Začátek roku 2000 probíhal pod vlivem návrhu společnosti Cartop, spol. s r.o. na předběžné opatření proti odpůrci společnosti PERSEUS, s.r.o., kdy (citujeme z tohoto návrhu):

V průběhu závěru vegetačního období roku 1999 odpůrce (PERSEUS, s.r.o.) zahájil  a pokračoval v provádění  zemědělských prací a stále tak činí , ačkoliv k tomu není nijak oprávněn. Přes prosby, apely a upozornění navrhovatele tak odpůrce vytváří překážky, které navrhovatel (Cartop,spol. s r.o.) ani při vynaložení všech sil, které na něm lze rozumně požadovat, není schopen na místě odvracet. atd.

Skromná poznámka: Do března či dubna jsme pány ze společnosti Cartop, spol. s r.o., která si údajně pozemky od společnosti Global partner, spol.s r.o. v likvidaci podnajala, neznali. - Jejich návštěva na jaře 2000 se ovšem nedá zapomenout. Kromě toho, že se nám, mezi občasnými výkřiky jak celý život poctivě pracují, snažili sdělit, že jsou ušlechtilost sama  a že nám tedy, když už Krajský soud v Hradci Králové rozhodl nepochopitelně a nevyhověl jejich návrhu předběžného opatření, navrhují: my půl - vy půl. Tedy, že si půlku úrody ponechají pro sebe a nám, asi z dobré vůle, když už jsme si tedy dovolili pole osít, nahnojit a příslušně ošetřit proti chorobám a plevelům, nechají druhou část úrody. No, světe, div se. - Když jsme jejich "ušlechtilý" návrh odmítli, bylo nám sděleno příslušným pánem, který byl ověšen zlatými řetízky (no, spíš řetězy), že teď půjde celá záležitost k Vrchnímu soudu v Praze, ale pak už na námi obdělaná pole nevstoupíme, o to, že už se postarají.

Dalo by se o všech peripetiích, které od roku 1993 do této doby naše hospodaření provázely, psát a napsat třeba několik knih, ale to neumíme, ale už tušíme, jak to taky, světe, div se, na tom světě občas chodí. Důležité je, že jsme, takovým Cartopům a jiným "dobrákům", nikdy necouvli, i když jsme třeba prohrávali.

Období 2000-2003 bylo pro nás složitější, než jsme přepokládali, nová pole zatížila naši ekonomiku, tím, že vyžadovala investice, k tomu, aby se stala ekonomicky zajímavá. Společnost se v závěru tohoto období dostala na hranu bytí a nebytí.

Málem bychom zapomněli

Na jaře 2001 se společnost PERSEUS, s.r.o. změnila na společnost PERSEUS, a.s.. Důvodem byla větší stabilita akciové společnosti.