1998-1999 DIVOKÁ POLE

DIVOKÁ  POLE

V roce 1998 se dávaly do pohybu události v sousedním ZOD Statek Jičín a pro společnost PERSEUS, s.r.o. se začala objevovat možnost užívání části zemědělské půdy, které měla tato společnost v nájmu. Většina těchto polí byla v roce 1999 špatně nebo nebyla vůbec obdělávána, byly případy, že i několik let (tedy včetně období hospodaření ZOD Statek Jičín), a nový hospodář, který společnost ZOD v roce 1998 odkoupil, nebyl na polích k vidění.

Společnost PERSEUS, s.r.o. začala oslovovat  vlastníky půdy a obhospodařovaná plocha společnosti se z roku na rok rozšířila o 1100 ha zemědělské půdy.

Začínalo tak další - vpravdě dobrodružné období společnosti PERSEUS, s.r.o.     viz. příloha youtube

https://www.youtube.com/watch?v=kwLwMifjux8