Počátek

V transformačním roce 1992 začaly události, které nakonec  znamenaly ukončení činnosti ZD Běchary, nabírat na síle. Postupně se vytratila vůle vedení družstva, někteří statečně potápějící se loď včas opustili, zbylí nenašli sílu k tomu, aby se, všemi opuštěni (zbyly pouze škodolibé úsměvy), odvážně a předem marně pokoušeli cosi zachránit, a staré ZD začalo postupně odumírat. Transformace ZD nebyla dokončena a tendenční informace rozhlasu a televize o technickohospodářské družstevní mafii, též k tvůrčí atmosféře nepřispívaly.

ZD Běchary obhospodařovalo 1725 ha půdy, na té postupně začínaly hospodařit nové hospodářské subjekty o různé velikosti. - Jedním z nich byla i společnost PERSEUS, s.r.o. Běchary, která začínala svou činnost na ploše 883 ha půdy v březnu roku 1993.