Jetel luční

Naše společnost se dlouhodobě zabývá pěstováním Jetele lučního na semeno a ojediněle i Jetele inkarnát. Pěstovaná plocha činí cca 200 ha ročně, což představuje cca 100 ha sklizňové plochy na semeno ve druhém sklizňovém roce.

Důvodů pěstování jetelů je několik:

Kromě průměrně slušné ekonomiky pěstování jetele na semeno hrají jeteloviny (pokud připočítáme i 150 ha vojtěšky na krmné účely) významnou úlohu při střídání plodin v osevním postupu (společnost nemá problémy vyhovět požadavkům tzv. Greeningu a s tím spojené diverzifikace plodin).

V neposlední řadě jde o významný zdroj organické hmoty, kdy se sklizená hmota v prvním roce pěstování a hmota z první seče ve druhém užitkovém roce využívá jako organické hnojivo.  - Ještě významnější   je však tvorba mohutného kořenového systému, kterým se organická hmota dostává i do spodních pater půdy (tzv. podorničí).

Pěstování jetelovin je tedy důležitou součástí péče o půdu.

 

Zápis z prohlídky semenných porostů jetele lučního ze dne 23.5.2007

Přítomni: Doc. Ing. Jiří Rotrekl, Csc.

Ing. Jiří Cejtchaml

Ing. Nykl Jiří

Byla provedena prohlídky semenných porostů jetele lučního s tímto výsledkem:

Lokalita Židovice - hon Za Zezulkou:

odrůda Start,výměra 11ha, okrajové zaplevelení heřmánkovcem, stanoven prognosticky silný výskyt nosatčíků (Apion) 100 brouků na deset smyků ve stádiu začátku květu

Lokalita Židovice - hon Pazderna

odrůda Start,výměra 8ha, bezplevelný stav, stanoven prognosticky silný výskyt nosatčíků (apion) 115 brouků na deset smyků ve stádiu začátku květu

Lokalita Židovice - hon Medenice:

odrůda Start,výměra 14ha, bez zaplevelení, stanoven prognosticky silný výskyt nosatčíků (apion) 120 brouků na deset smyků ve stádiu začátku květu

Lokalita Židovice - hon Vrcha Židovice:

odrůda Start,výměra 34ha, bez zaplevelení, stanoven prognosticky silný výskyt nosatčíků (Apion) 105 brouků na deset smyků ve stádiu začátku květu

Lokalita Kopidlno - hon Chrast:

odrůda Start,výměra 8ha, bez zaplevelení, stanoven prognosticky silný výskyt nosatčíků (apion) 100 brouků na deset smyků ve stádiu začátku květu

Lokalita Kopidlno - hon Lhota:

odrůda Start,výměra 16ha, bez zaplevelení, stanoven prognosticky silný výskyt nosatčíků (Apion) 100 brouků na deset smyků ve stádiu začátku květu

Lokalita Mlýnec - hon Široká:

odrůda Start,výměra 7 ha, bez zaplevelení, stanoven prognosticky silný výskyt nosatčíků (Apion) 100 brouků na deset smyků ve stádiu začátku květu

Lokalita Bartoušov - hon Kamna:

odrůda Start,výměra 25ha, bez zaplevelení, bujný porost, stanoven prognosticky silný výskyt nosatčíků (Apion) 100 brouků na deset smyků ve stádiu začátku květu

 

Doporučení: Přistoupit ihned k první seči na všech porostech s tím, že ponecháme na jednotlivých lokalitách tzv. živný pás pro udržení opylovačů a za účelem vytvoření tzv. lapacího pásu nosatčíků. Předpokládá se v období před květem druhé seče likvidace těchto pásů.

Prognóza: Na základě odběrů nosatčíků z bylinného patra jetelů se předpokládá vysoce škodlivý výskyt nosatčíků v druhé semenné seči. Práh škodlivosti byl překročen až trojnásobně. Dá se předpokládat nutnost chemického ošetření před květem druhé seče.

Bude nutné provést signalizaci ošetření před květem druhé seče a stanovit konkrétní ochranná

opatření.

Předpokládaná příští návštěva bude avizována firmou Perseus v období před květem druhé seče.

V Běcharech dne 23.5.2007