Jetel luční

Níže uvedené informace, tedy informace z doby před rokem 2019, dnes již nejsou platné. S ukončením možnosti regulace dozrávání jetelového semene desikačními prostředky a s novými přísnějšími pravidly na použití přípravku pro hubení přemnoženého Hraboše polního ztratilo pěstování jetelovin na semeno svou ekonomickou zajímavost, a to i při přihlédnutí k mnoha dalším významným přínosům pěstování jetelovin.

Naše vyjádření k daným skutečnostem:

Za 25 let pěstování jetele na semeno jsme se mnohdy my i bystří kolemjdoucí mohli v měsíci červenci kochat množstvím motýlů - od různých Žluťásků až po hojné Perleťovce pasoucí se v blízkosti lesa. 

Neměli jsme nouzi o zájem včelařů přistavit své úly k polím, kde jsme systematicky používali, kromě závěrečné desikační aplikace za účelem kvalitního dozrávání porostu a jeho možné úspěšné sklizně sklízecí mlátičkou ( doba sušáků na poli je dávno pryč, nejsou na to lidi, byť by se to mnohým "plně uvědomělým" velmi líbilo ), též insekticid pro hubení broučků z rodu Apion, kteří vyžírali jetelové kvítky. - Na naši otázku, zda vnímají jakekoli problémy s chovem včelstev přistavených k jetelovým polím, reagovali překvapeně, a zdálo se, že i s jistou obavou, zda je u polí třeba nechceme, a začali nás ubezpečovat, jak dobře takové včelky prospívají.

Otázka hubení Hraboše polního byla ročníkovou záležitostí, ovšem ani v dobách přípravků s dvojnásobným obsahem účinné látky než dnes a při tehdy povolené aplikaci do vyššího porostu jsme nikdy nezaznamenali úhyn jiného organismu než Hraboše polního ( a to těch kilometrů agronom nachodí ). - Problém nastal tehdy, když se podle vyjádření nejmnovaného ředitele jistého odboru a podle vyjádření nejmenované odborné osoby důležité instituce stala z Hraboše politická otázka.

Staženo ze stránek politika:

Povolení plošného trávení hrabošů je dalším ze zločinů na naší zemi. Jed se dostane do potravního řetězce, stane se potravou i pro jiné druhy drobného zvířectva a výsledek budou mrtví čápi, draví ptáci, lišky, zajíci, ale třeba i kočky a psi. Všechno jen proto, že agroprůmyslníci drancující naši zemi, šetří na řádných zemědělských postupech, například neorají do dostatečné hloubky, a tím zapříčinili přemnožení hlodavců.

Plošné rozhazování jedů je jednoduché, levné a vpravdě vražedné řešení. Už víme, že tato vláda otravuje duši národa. Nechci, aby otrávila naši krajinu.

 

 

DOBA PŘED "HRABOŠEM"

PŘED ROKEM 2019

Naše společnost se dlouhodobě zabývá pěstováním Jetele lučního na semeno a ojediněle i Jetele inkarnát. Pěstovaná plocha činí cca 200 ha ročně, což představuje cca 100 ha sklizňové plochy na semeno ve druhém sklizňovém roce.

Důvodů pěstování jetelů je několik:

Kromě průměrně slušné ekonomiky pěstování jetele na semeno hrají jeteloviny (pokud připočítáme i 150 ha vojtěšky na krmné účely) významnou úlohu při střídání plodin v osevním postupu (společnost nemá problémy vyhovět požadavkům tzv. Greeningu a s tím spojené diverzifikace plodin).

V neposlední řadě jde o významný zdroj organické hmoty, kdy se sklizená hmota v prvním roce pěstování a hmota z první seče ve druhém užitkovém roce využívá jako organické hnojivo.  - Ještě významnější   je však tvorba mohutného kořenového systému, kterým se organická hmota dostává i do spodních pater půdy (tzv. podorničí).

Pěstování jetelovin je tedy důležitou součástí péče o půdu.

 

Zápis z prohlídky semenných porostů jetele lučního ze dne 23.5.2007

Přítomni: Doc. Ing. Jiří Rotrekl, Csc.

Ing. Jiří Cejtchaml

Ing. Nykl Jiří

Byla provedena prohlídky semenných porostů jetele lučního s tímto výsledkem:

Lokalita Židovice - hon Za Zezulkou:

odrůda Start,výměra 11ha, okrajové zaplevelení heřmánkovcem, stanoven prognosticky silný výskyt nosatčíků (Apion) 100 brouků na deset smyků ve stádiu začátku květu

Lokalita Židovice - hon Pazderna

odrůda Start,výměra 8ha, bezplevelný stav, stanoven prognosticky silný výskyt nosatčíků (apion) 115 brouků na deset smyků ve stádiu začátku květu

Lokalita Židovice - hon Medenice:

odrůda Start,výměra 14ha, bez zaplevelení, stanoven prognosticky silný výskyt nosatčíků (apion) 120 brouků na deset smyků ve stádiu začátku květu

Lokalita Židovice - hon Vrcha Židovice:

odrůda Start,výměra 34ha, bez zaplevelení, stanoven prognosticky silný výskyt nosatčíků (Apion) 105 brouků na deset smyků ve stádiu začátku květu

Lokalita Kopidlno - hon Chrast:

odrůda Start,výměra 8ha, bez zaplevelení, stanoven prognosticky silný výskyt nosatčíků (apion) 100 brouků na deset smyků ve stádiu začátku květu

Lokalita Kopidlno - hon Lhota:

odrůda Start,výměra 16ha, bez zaplevelení, stanoven prognosticky silný výskyt nosatčíků (Apion) 100 brouků na deset smyků ve stádiu začátku květu

Lokalita Mlýnec - hon Široká:

odrůda Start,výměra 7 ha, bez zaplevelení, stanoven prognosticky silný výskyt nosatčíků (Apion) 100 brouků na deset smyků ve stádiu začátku květu

Lokalita Bartoušov - hon Kamna:

odrůda Start,výměra 25ha, bez zaplevelení, bujný porost, stanoven prognosticky silný výskyt nosatčíků (Apion) 100 brouků na deset smyků ve stádiu začátku květu

 

Doporučení: Přistoupit ihned k první seči na všech porostech s tím, že ponecháme na jednotlivých lokalitách tzv. živný pás pro udržení opylovačů a za účelem vytvoření tzv. lapacího pásu nosatčíků. Předpokládá se v období před květem druhé seče likvidace těchto pásů.

Prognóza: Na základě odběrů nosatčíků z bylinného patra jetelů se předpokládá vysoce škodlivý výskyt nosatčíků v druhé semenné seči. Práh škodlivosti byl překročen až trojnásobně. Dá se předpokládat nutnost chemického ošetření před květem druhé seče.

Bude nutné provést signalizaci ošetření před květem druhé seče a stanovit konkrétní ochranná

opatření.

Předpokládaná příští návštěva bude avizována firmou Perseus v období před květem druhé seče.

V Běcharech dne 23.5.2007