Ostatní plodiny

Společnost PERSEUS, a.s., kromě výše zmiňovaných plodin, pěstuje prozatím doplňkově  ječmen ozimý. 

Podle podmínek ročníku -  např. nevhodné podmínky pro setí na podzim: pšenici jarní, slunečnici roční, hořčici bílou, přičemž poslední jmenovaná se poslední tři roky stává jednou z plodin hlavních a je možné, že se stane časem "trvalkou" našich polí.

V devadesátých letech společnost úspěšně pěstovala léčivý ostropestřec mariánský, a jenom z důvodu sílícího zaplevelení samotnou léčivkou, nakonec jeho pěstování opustila.

Další občasnou plodinou na našich polích je svazenka vratičolistá se svou modrou plnou včel.