Trochu pro přírodu

V posledních několika letech přistoupila společnost k vysévání různých tzv. nektarodárných (všimněme si, jak to mile zní) směsí a to při tvorbě mezí, a bylo lze pozorovat hned pestrý život různého druhu hmyzu. Oseli jsme též některé méně produktivní okraje lesů apod.

Musíme žel konstatovat, že se nám toto úsilí z různých důvodů ne zcela daří. Asi je to jako se vším, je třeba se to naučit: provést správně a včas seč porostu, udržet některé pracovní agregáty v potřebném klidu, aby si zbytečně nepřidělávaly práci likvidací těchto porostů.