Kukuřice

Kukuřici pěstuje společnost pro využití jako krmivo pro chov krav, tedy kukuřici silážní. Pouze výjimečně při velmi dobré úrodě silážní kukuřice, ponechává část plochy této kukuřice jako zrnovou.

Pěstování kukuřice na zrno v podmínkách těžkých půd není vždy záležitostí radostnou, neboť tato tomuto druhu půdy příliš nesvědčí.